Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohyně ESET

Isis

 

Bohyně matka
Eset byla jednou z nejvýznamějších bohyní egyptského panteonu a spolu s Usirem si získala i značnou popularitu za hranicemi země. Oblíbena byla zejména u Řeků a Římanů, kteří jí přezdívali Mořská hvězda-Strlla Maris (Polárka).
Patřila do skupiny bohů devatera, jehož genealogii vytvořili kněží náboženského centra v Onu. Podle ní byla dcerou bohyně nebe Nuty a boha země Geba, jejími sourozenci byly Sutech, Nebthet a Usire, který se stal i jejím manželem. Egypťané jí přezdívali Největšií z bohů a bohyní nebo Královna nebes a považovali jí za matku egyptských králů. Ztělesňovala tehdejší ideál ženy - půvab a krásu, věrnost, mateřský cit, ale i odvahu a smysl pro spravedlnost. Stejně jako ostatní nejvyšší egyptská božstva měla celou řadu funkcí. Mimo jiné byla také uctívána jako ochránkyně mrtvých (v roli manželky krále podsvětí Usira ) a později jako bohyně kouzel, měsíce nebo hojnosti.
Umělci jí zobrazovali v lidské podobě jako mladou a půvabnou ženu s kravskými rohy a slunečním kotoučem nebo korunou v podobě stylizovaného královského trůnu. Od dob nové říše často držela v ruce symbol života anch nebo ochraný amulet z hematitu známý jako Esetin uzel tejet. Také bývala zachycena v podobě jestřába (celá nebo jen částečně).
V mýtech se zasloužila dvakrát o oživeni Usira, poprvé když ho Sutech hodil do Nilu a podruhé, když ho rozčtvrtili na kusy a rozházeli po celem Egyptě, takže Usire nemohl byt řádně pohřben a tím ztratil naději na posmrtný život. Eset však všechny kusy našla a pohřbila je ( na těchto místech později stáli Usirovy chrámy). Nejdřive však s pomocí kouzel jednotlivé části spojila dohromady a na malý okamžik je oživila, takže Usire vstal z mrtvých a oplodnil ji. Po čase pak porodila syna Hora. Bůh mumifikace Anub mrtvé tělo nabalzamoval, a tím mu umožnil vstup do podsvětí. Eset tajně porodila a vychovala Hora na ostrově Chembis uprostřed papyrových houštin v ústí Nilu. Stejně jako chránila přes nebezpečím Hora, chránila také pozemského krále Egypta jako nárok na trůn proti Sutechovi podporovala ho před soudem bohů i mimo něj. Teprve když byl Hor uznán pravoplatným dědicem a králem Egypta, odebrala se za manželem Usirem do řise mrtvích a stala se její vládkyní.
Její kult zřejmě do jisté míry ovlivnil obraz Panny Marie, která se také říkalo Stella Maris a která byla zobrazována s Kristem v náručí, podobně jako Eset s malým Horem.

Zpět

V počátcích světa a v počátcích Egypta se stala bohyně Éset věrnou manželkou Usírovou. Nalezla tělo svého manžela a bratra Usíra, když ho zlý bratr Sutech lstí uzavřel v truhlici a vhodil do Nilu. I když truhla daleko na břehu Nilu obrostla kmenem stromu a z něj byl vytesán sloup v paláci v Byblu. Nalezla tělo svého manžela a bratra Usíra, když ho zlý bratr Sutech roztrhal na mnoho kusů a roznesl po celém Egyptě.

--------------------

Isis, 04.04. - 06.05.
Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi. Pověstný je její upřímný vztah k synovi Horovi, se kterým bývá často znázorňována (bohyně Isis drží na klíně malého Hora, zde lze hledat předobraz křesťanské Madony). Lidé narození v tomto znamení bývají přitažliví, milí, společenští a velmi vtipní. Miluji svůj domov, do kterého dokážou vnést prvek harmonie. Stmelují celu rodinu, pomáhají jejím slabším členům bez jakéhokoliv pocitu sebeobětování. Jsou skvělými rodiči, své děti vychovávají s láskou, porozuměním na jedné straně a s jistou přísností na straně druhé. S malou dávkou nadsázky lze říct, že základem jejich výchovy jsou pohádky a vařečka. Jsou to lidé všestranně nadaní a s velmi vyvinutým smyslem pro umění. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Charakterizuje je klidnější povaha a trpělivost. Za svým cílem dokážou jít s výdrží honícího psa. Pevnou vůlí a odhodlaností překvapují své okolí, neboť se zdá, že v jejich křehkém těle žádná síla nesídlí. Bývají přizpůsobiví a vstřícní ke všem novinkám. Rozhodují se rychle, více spoléhají na vlastní pocity a dojmy než na rady druhých. Tím si často škodí, neboť kdyby si nechali poradit od zkušenějších, proplouvali by životem přece jen snadněji. Svou svéhlavosti si připravují mnoho životních utrpení. Faktem zůstává, že chráněnci bohyně Isis vydrží doslova a do písmene všechno, jejich schopnost regenerace je neuvěřitelná.