Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bůh BES


Ochranný bůh střežící především rodící ženy
Egypťané ho považovali za ochranného ducha domácností a krbů, včetně královských. Měl podobu dobromyslného trpaslíka, jehož pitoreskní vzhled měl odhánět zlé démony. Obvykle se účastnil proudů, kde uplatňoval svou funkci ochranného božstva. Objevoval se s lidským obličejem dlouhým plnovousem, tlustým tělem, krátkými pažemi a krátkýma křivýma nohama. Na hlavě měl péřovou korunu a někdy třímal v ruce krátký meč. Nosil také lví kůži s hřívou, ušima a ocasem, ústa měl obvykle široce otevřená a vyplazoval jazyk. Jako bůh plodnosti a porodů často držel v ruce ochranný symbol, kouzelnou smyčku z přehnutého svitku papíru. Někdy byl zobrazován jako hudebník s tamburýnou. Někteří badatele se domnívají, že existoval celý rod Besů a považují je za předchůdce Řeckých Silénů a Satirů.

Zpět

--------------------

Toth, 15.08. - 16.09.
Egyptský bůh s ptačí hlavou, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost boha Totha odhalovala lži, podvody a krádeže. Nositele tohoto znamení patří k nepraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou plní, pečliví a přesní. Nikdy nepochybují, a pokud ano, tak to nikdy nepřiznají. Kritiku absolutně nesnášejí. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami o životě. Zvlášť nepříjemní dokážou být, pokud činnost ostatních podléhá chaosu a nepořádku. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví, jejich zrak každého propíchne jako laser a zpytavě zkoumá všechny nepravosti, úchylky, odchylky a nepřesnosti. Přesto nikdy nezůstávají bez přátel a velkého vlivu. Na ostatní lidi působí tajemně, hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí, což je velmi přitažlivá vlastnost. Jedinci narození v tomto znamení jsou obětaví, dokážou druhým vytrvale a ochotně pomáhat, čehož ostatní lidé vydatně zneužívají. Proto by chráněnci boha Totha měli být na sebe opatrní. Špatně snášejí fyzickou či psychickou námahu. Při překročení určité meze u nich dochází k vážným zdravotním problémům. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné. Někdy upadají do opačného extrému, aby neukázali, jak moc jim na partnerech záleží, obrňují se jakousi falešnou cudností a sexuální zdrženlivostí. Pokud se druhým podaří pancíř studu rozbít, získají v těchto bytostech skutečně šťastné a milující druhy.