Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 

 

ČTYŘI KORUNNÍ PRINCI PEKEL
SATAN-(hebrejsky) sok, protiklad, žalobce, pán ohně, peklo, jih
LUCIFER-(latinsky) římský bůh, nositel světla, osvícení, vzduch, jitřenka, východ
BELIAL-(hebrejsky) bez pána, nízkost země, nezávislost, sever
LEVIATHAN-(hebrejsky) had z hlubin, moře, západ


PEKELNÁ JMÉNA
ABADDON- (hebrejsky) ničitel
ALDRAMELECH- samarský ďábel
AHPUCH- mayský ďábel
ALHRIMAN- mazdánský ďábel
AMON- egiptský bůh života a množení s beraní hlavou
APOLLYON- řecké synonymum pro Satan, úhlavního nepřítele
ASMODEUS- hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původně
zvíře posledního soudu
ASTAROTH- fénická bohyně chlípnosti, odpovídá babylonské Ištar
AZAZEL- (hebrejsky) učil člověka výrobě zbraní a zavedl kosmetiku
BAALBERITH- kanaánský pán úmluv, později se z něj stal ďábel
BALLAM- hebrejský ďábel lakoty a chamtivosti
BAFOMET- uctíván templáři jako symbol Satana
BAST- egyptská bohyně rozkoše představovaná kočkou
BELZEBUB- (hebrejsky) pán much, převzatý ze symbolismu skaraba
BEHEMOTH- hebrejská personifikace Satana v podobě slona
BEHERIT- starosyrské jméno pro Satana
BILÉ- keltský bůh pekla
CIMERIES- jezdí na černém koni a vládne Africe
ČEMOŠ- moabitský bůh, později ďábel
ČORT- ruské jméno pro Satana, černý bůh
DAGON- filištínský mstivý ďábel moře
DAMBALLA- hadí bůh kultu woodoo
DÉMOGORGON- řecké jméno pro ďábla, které prý mělo zůstat smrtelníkům utajeno
DIABOLOS- (řecky) plynoucí dolů
DRAKULA- rumunské jméno pro ďábla
EMMA-O- japonský vládce pekla
EURONYMOS- řecký kníže smrti
FENRIZ- syn Lokiho, zobrazovaý jako vlk
GORGO- zdrobnělina Demogorgon, řeckého jména pro ďábla
HABORYM- hebrejské synonymu pro Satana
HEKATÉ- řecká bohyně podsvětí a magie
IŠTAR- babylonská bohyně plodnosti
KÁLÍ- (hindsky) Šivova dcera, bohyně uctívaná Thuggy
KOJOT- idiánský ďábel
LILITH- hebrejská ďáblice, Adamova první žena, která ho naučila, jak to chodí
LOKI- germánský ďábel
MAMMON- aramejský bůh blahobytu a zisku
MANIA- etruská bohyně pekel
MANTUS- etruský bůh pekel
MARDUK- bůh města Babylonu
MASTEMA- hebrejské synonymum pro Satana
MELEK TAUS- jezidský ďábel
MEFISTOFELES- (řecky) ten, který se straní světla, viz Faust
METZTLI- aztécká bohyně noci
MICTIAN- aztécký bůh smrti
MIDGARD- syn Lokiho, zobrazovaný jako had
MILKOM- amonitský ďábel
MOLOCH- fénický a kanaánský ďábel
MORMO- (řecky) král ghoulů, choť Hekaté
NAAMAH- hebrejská ďáblice svodů
NERGAL- babylonský bůh Hádu
NIHASA- indiánský ďábel
NIJA- polský bůh podsvětí
O-YAMA- japonské jméno pro Satana
PAN- řecký bůh smyslnosti, později zapuzen do ďáblovy říše
PLUTO- řecký bůh podsvětí
PROSERPINA- řecká královna podsvětí
PWCCA- velšské jméno pro Satana
RIMMON- syrský ďábel uctívaný v Damašku
SABAZIOS- fryžského původu, ztotožňován s Dionýsem, uctívání hada
SAITAN- enošský ekvivalent Satana
SAMMAEL- (hebrejsky) ,,nenávist boží"
SAMNU- středoasijský ďábel
SEDIT- indiánský ďábel
SEKHMET- egyptská bohyně pomsty
SET- egyptský ďábel
ŠEJTAN- arabské jméno pro Satana
ŠIVA- (hindsky) ničitel
SUPAY- incký bůh podsvětí
TAN-MO- čínská analogie ďábla, žádostivosti, touhy
TEZCATLIPOCA- aztécký bůh pekel
THAMUZ- sumerský bůh, který byl později vypovězen do ďáblovy říše
THOTH- egyptský bůh magie
TUNRIDA- skandinávská ďáblice
TYPHON- řecká personifikace ďábla
YAOTZIN- aztécký bůh pekel
YEN-LO-WANG- čínský vládce pekel

Zpět